Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. More information.
Tilbage > Information > Dokumenter og litteratur > Reference installationer > Infoskærme på Shell Raffinaderi i Fredericia
Menupunkter
 
 
Infoskærme på Shell Raffinaderi i Fredericia

Digitale Infoskærme hos Shell Raffinaderi, Fredericia 

Vi får budskaber ud hurtigt og til alle medarbejdere
Raffinaderiet har mange adskilte afdelinger, så skærmene er naturligvis placeret rundt om på stedet. Én er for eksempel i kantinen, hvor mange kommer en gang om dagen. Også nede i procesanlægget hvor teknikerne har egen frokoststue – er der en. Det er især vigtigt at have skærmene, hvor medarbejderne ikke hele tiden har adgang til nettet, eller hvor det er besværligt at starte en computer op.

Betydning af infoskærme hos os
For det første kan vi meget hurtigt komme ud med et budskab til alle. For det andet kan vi formidle ting, som ikke egner sig til en computerskærm – for eksempel store grafer og tabeller, som folk nok vil være tilbøjelige til at printe ud.  For det tredje – og det er i mine øjne det vigtigste – er der nem tilgængelig info til de medarbejdere, der ikke konstant er på nettet.


Afveksling mellem 3 layouts
For at få stor opmærksomhedsværdi for infoskærmene, har vi valgt at veksle mellem 3 forskellige layouts. Det ene layout er delt op i flere zoner og indholdet i zonerne er korte versioner af vores intranetnyheder, ”breaking news, nyheder der har interesse for alle og de har direkte noget med raffinaderiet at gøre. Vi annoncerer nyansættelser, jubilæer og den slags ”nyt om navne”. Derudover kører vi servicemeddelelser, som menuen i kantinen, lukning for vandet, møde i auditoriet, koncerter for medarbejdere, konkurrencer, vejrudsigt osv. Sidst men ikke mindst er der information fra vores arbejdsglæde-program Values4All, hvor der kan uddeles ros og anerkendelse.
Det andet layout viser grafer, tal og tabeller fra de forskellige afdelinger. Hver grafik bliver forsynet med 2-3 punkter om, hvad hovedpointerne er, så folk hurtigt kan overskue det.
Det tredje layout bruger vi ved særlige lejligheder, som da vi fejrede ét år uden skader. Det kan også være i forbindelse med besøg af de øverste Shell-chefer.

Gode råd….
1. Infoskærmene egner sig bedst til nogle få linjer, så det er bedst at skrive en skærmversion af en intranet historie, så kan man altid henvise til intranettet på skærmene. 
2. Brug billeder eller tegninger. En skærm udelukkende med tekst er kedelig, så det liver gevaldigt op, hvis der kan komme illustrationer med. 
3. Lav en plan/politik for, hvor længe indholdet skal blive på skærmene.

Kontakt:

Shell Raffinaderiet, Fredericia : Søren Flott, Journalist : soren.flott@shell.com


Black Box A/S
sales.dk@blackbox.com

Share |